Leestijd: 6 min.

Geert Serneels

Onderstaand vind je de beknopte samenvatting van ons gesprek met Geert Serneels. De volledige aflevering is te beluisteren via Spotify, StitcherGoogle Podcasts & Apple Podcasts.

Over Geert Serneels (en Marc Vande Gucht)

Geert en Marc zijn co-auteurs van het boek ‘Collega in hoofd en hart, waarderend leidinggeven op de werkvloer’. Een boek over mentaal welbevinden op de werkvloer, dat praktische en concrete handvatten biedt aan leidinggevenden om een goede relatie op te bouwen met hun medewerkers en zo te bouwen aan een positieve werkomgeving.

Collega in hoofd en hart | Marc vande Gucht, Geert Serneels | 9789401469999  | Standaard Boekhandel

Geert is zaakvoerder bij Case by Case en al jarenlang consulent bij kleine en grotere bedrijven, zowel nationaal als internationaal en gelooft sterk in het feit dat iedereen meerdere competenties heeft om op terug te vallen.

Marc Vande Gucht is de oprichter van het fonds ‘Ga voor Geluk’, een fonds voor ouders die hun kind hebben verloren aan suïcide. Jammer genoeg is Marc ervaringsdeskundige op dat gebied, want hij verloor zelf een vijftiental jaar geleden zijn dochter aan suïcide en dit lag deels mee aan de basis van het boek, aangezien Marc sinds het verlies van zijn dochter heel erg de focus heeft gelegd op mentaal welbevinden van mensen.

Marc was verhinderd op het moment van de podcast en Geert was zo vriendelijk ons alleen verder te woord te staan voor hen beiden.

Neem je eigen loopbaan en welbevinden in handen

We hadden het er eerder al over met Lesley Arens van #ZigZagHR in onze zevende podcast dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan. Ook Geert en Marc stellen in hun boek dat iedereen architect is van zijn of haar eigen loopbaan. De verantwoordelijkheid rond het mentaal welbevinden is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de leidinggevende.

Maar de leidinggevende heeft, op welk niveau dan ook, toch wel een enorme impact op hoe mensen zich voelen, hoe mensen zich gedragen op de werkvloer en op het mentale welbevinden van de werknemers.

Mensen moeten op zoek gaan naar hun talenten en naar wat hen energie geeft en zo op zoek gaan naar hun eigen werkgeluk. Te vaak blijven mensen vasthangen in een job die hen geen energie meer geeft. Vaak zijn ze hun drive kwijt, maar zitten ze vastgeroest in hun job omwille van de zekerheid of het gevoel van controle dat het hen geeft. Daar van afstappen is soms makkelijker gezegd dan gedaan, de verplichtingen en specifieke situatie van werknemers, maken het vaak niet evident om het heft in handen te nemen.

Gelukkig zijn er vandaag de dag ontzettend veel mogelijkheden voor werknemers om zich hierin te laten bijstaan door professionals (zoals loopbaanbegeleiders) die samen met werknemers kijken naar hun talenten, hun mogelijkheden, wat hen energie geeft, etc. om zo dat broodnodige werkgeluk te kunnen nastreven.

De ‘verloren generatie’

In heel veel bedrijven vind je mensen die nog jaar of 5 à 10 te gaan hebben tot hun pensioen. Ze moeten hun job doen, maar ze zijn niet mee met de veranderingen die zich aandienen. Ze houden vast aan het verleden en zijn niet bereid om in die veranderingen mee te gaan. Deze generatie kan je ook wel de ‘verloren generatie’ noemen, ook omdat er vaak sprake is van hoger ziekteverzuim. Voor bedrijven is het niet makkelijk om met mensen met deze mindset om te gaan, maar het is de taak van de leidinggevende én de medewerker samen om hier bewustzijn rond te krijgen en samen aan een aanpassing van de veranderende situatie te werken.

Een leidinggevende heeft eigenlijk een drieledige functie:

  • De leider: op basis van een strategie en een visie aan de slag gaan met de medewerkers
  • De operationele manager: kijken naar cijfers en resultaten en zorgen dat alles loopt zoals het zou moeten lopen
  • De people manager: coach, motivator en inspirator van mensen

Het is ontzettend belangrijk dat men met mensen aan de slag gaat ook al is het people management-stuk niet voor iedereen zo voor de hand liggend.

Een hele belangrijke tip hierbij is om te kijken naar wie die mens achter de medewerker is! Stel de vraag: wie zijn mijn medewerkers, wat doen ze, wat drijft hen, wat kan hen triggeren?

Een streefdoel van een leidinggevende moet zijn om al de medewerkers tot professionals te maken die allemaal competent en zeer betrokken zijn. In principe is dit een onhaalbaar streefdoel want het bedrijf verandert, de maatschappij verandert, er komen en gaan mensen.

Desalniettemin moet het wel de doelstelling zijn om mensen daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

Betrokkenheid van werknemers

Studies tonen aan dat het percentage van werknemers die zich betrokken voelen, echt heel erg laag ligt. Ondanks het feit dat er wel steeds meer initiatieven komen rond wellbeing, het creëren van een aangename werkomgeving en mogelijkheden om te ontspannen, is dit helaas niet voldoende. 

Het is van groot belang dat mensen een goede werksfeer ervaren tussen collega’s onderling, maar ook het rechtstreekse contact met de leidinggevende is enorm belangrijk. Mensen verlaten meestal geen bedrijven, maar verlaten een leidinggevende.

De leidinggevende heeft een belangrijke rol in het op punt stellen van de wellbeing op het werk en moet zijn of haar verantwoordelijkheid hierin opnemen door concreet met de medewerkers aan de slag te gaan en actief te luisteren.

Door de Covid-19 situatie werken we massaal van thuis en dat maakt het voor de leidinggevende ontzettend moeilijk om die connectie te behouden met hun medewerkers. Daarom zijn virtuele meetings, maar ook vooral e-apero’s en informele face-to-face contacten essentieel om terug connectie te kunnen maken. Niet enkel om het operationele te bespreken, maar vooral ook om een goede babbel te houden en echt oprecht te luisteren naar hoe de medewerkers de hele situatie ervaren.

Het is een echte uitdaging voor bedrijven om creatief te zijn in het vinden van manieren om connectie te (blijven) maken met hun werknemers en een positieve cultuur op te bouwen. Een goede manier hiervoor is oprechte positieve feedback, liefst van al continu doorheen het jaar en niet beperkt tot 2 formele evaluatiemomenten per jaar. 

Een oprecht compliment kan vaak veel meer bereiken dan eender welke incentive. Ook JustBite zet heel erg in op die connectie op informele momenten, onder andere door mensen te stimuleren om positiviteit te delen door middel van feedback cards tijdens de gezonde snackmomenten.

Mens sana in corpore sano

De oude Grieken wisten al dat een gezonde geest en een gezond lichamelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bedrijven die belang hechten aan het mentale welbevinden van hun werknemers, bieden vaak ook gezonde voeding en gezonde snacks aan hun werknemers aan. 

Een spreekwoordelijke appel gaat niet de doorslaggevende factor zijn in het mentaal welbevinden, maar het kan wel net dat extra zetje geven.

Als mensen zich goed in hun vel voelen, dankzij gezonde voeding en andere tools voor hun gezondheid zoals bijvoorbeeld mindfulness op het werk, draagt dit enkel maar bij tot hun productiviteit en werkgeluk. Iemand die zich fysiek goed in z’n vel voelt, zal zich mentaal ook veel sterker voelen en zo ook een veel hogere meerwaarde kunnen brengen aan zijn of haar organisatie.

Conclusie

Neem als leidinggevende je verantwoordelijkheid en denk aan de mens achter de medewerker. Ga samenwerken, zorg ervoor dat ze zich gelukkig voelen, tevreden zijn en dat ze hun actieve bijdrage kunnen leveren.

Durf als medewerker eens kritisch naar jezelf te kijken in de spiegel. Maak voor jezelf uit of je vandaag nog gelukkig bent, of je nog energie haalt uit de dingen die je moet doen en als dat niet zo is, dan is het tijd voor actie!

Links

Zin in gezondere snacks?

Als relatiegeschenk

Voor mezelf & familie

×