Leestijd: 8 min.

Christophe Jauquet, health marketing expert

Onderstaand vind je de beknopte samenvatting van ons gesprek met Geert Serneels. De volledige aflevering is te beluisteren via Spotify, StitcherGoogle Podcasts & Apple Podcasts.

Over Christophe Jauquet

Christophe Jauquet is health marketing expert en auteur van het boek “Healthusiasm, making customers healthy and happy”, waarin hij praat over hoe gezondheid een steeds belangrijkere rol speelt in ons leven, over hoe mensen ambiëren om gelukkig en gezond te zijn en hoe bedrijven die ambities kunnen helpen waarmaken. Christophe haalde zijn inspiratie voor het boek uit zijn jarenlange ervaring met werken in en rond gezondheid.

Healthusiasm of bewust met gezondheid bezig zijn

Vandaag de dag zijn mensen meer dan ooit bewust en actief bezig met hun gezondheid en willen er zelf een impact op hebben. Deze trend heeft een enorme impact op bedrijven omdat consumenten steeds meer op zoek gaan naar die bedrijven die hen hierbij kunnen helpen.

Eigenlijk is bewust met gezondheid bezig zijn niets nieuws, mensen zijn altijd al bezig geweest met hun gezondheid, maar doordat er in de meer recente jaren veel meer mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld digitale tools) zijn om zelf een impact te hebben op je gezondheid, is het bewustzijn in een serieuze stroomversnelling gekomen.


Een andere belangrijke reden van het verhoogde bewustzijn rond gezondheid, ligt in het feit dat in onze westerse maatschappij onze basisnoden grotendeels zijn ingevuld en mensen dus meer en meer op zoek gaan naar zelfontplooiing of self actualisation. Mensen hebben als doel om optimaal te kunnen genieten, gezond en gelukkig te zijn en de beste versie van zichzelf te worden.

Digitale tools en Dr Google

Digitale tools hebben mensen geholpen om zelf controle te nemen over hun eigen gezondheid. Een van de eerste digitale tools waren de work-out video’s uit de jaren ‘80 - denk Jane Fonda en de fluo beenwarmers. Daar kwam geleidelijk aan ook Google bij, een onmiskenbare onuitputbare bron aan informatie.  Begin jaren 2000 speelde Google al een heel belangrijke rol door een antwoord te geven op tal van vragen rond gezondheid, met in het begin wisselend succes want Dr Google raadplegen is op eigen risico, zeker voor hypochonders.

Daar kwamen later nog de mobile applications en wearables bovenop en nu zitten we in een periode waarin Artificial Intelligence (AI) een hele grote rol zal beginnen spelen.

We zien deze tools sterk evolueren naar zelflerende technologische uitvindingen die ons advies of reminders gaan geven en zo mensen gaan beïnvloeden in hoe ze best omgaan met hun gezondheid.

Fake news

Met Google hebben we een oneindige bron aan informatie binnen handbereik, maar is al die informatie wel betrouwbaar? Kan je al die claims wel vertrouwen en hoe kan je als consument het bos nog door de bomen zien als je bijvoorbeeld op zoek bent naar betrouwbare informatie rond gezonde voeding?

Informatie is steeds beter dan helemaal geen informatie, maar we moeten onszelf verder blijven opvoeden in het leren herkennen van betrouwbare informatie. Bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij kennen hun product dat ze op de markt zetten het allerbeste, het is hun verantwoordelijkheid om alle gezondheidsaspecten van dat product duidelijk te communiceren want als het door iemand anders wordt gedaan, wordt het sowieso heel vaag en onduidelijk.

Jammer genoeg maken veel bedrijven valse claims over hoe gezond hun product is. Daarom ook dat JustBite naast het aanbieden gezonde snacks ook heel fel inzet op het aanbieden van correcte, gefundeerde informatie over wat gezond is en wat niet zodat consumenten zich niet hoeven te laten leiden door de valse claims op de verpakkingen en het bos terug door de bomen leren zien.

Meer dan preventie

Er is een shift naar het preventieve waarbij mensen niet wachten tot ze ziek zijn om dan curatief te moeten werken.

Maar het gaat verder dan puur preventie, mensen zijn steeds vaker en dieper bezig met hun gezondheid en er zijn verschillende type beslissingen die ze in die context kunnen nemen:

  • Medische beslissingen: als je ziek bent en je neemt bepaalde beslissingen in overleg met de arts rond je specifieke aandoening
  • Preventieve beslissingen of de gezondheidsbeslissingen: beslissingen die ervoor zorgen dat je gezondheid niet slechter zal worden, zoals bijvoorbeeld stoppen met roken
  • Beslissingen rond wellbeing: beslissingen om te zorgen dat je je gezond en gelukkig voelt die minder gebaseerd zijn op wetenschap en meer op gevoel, zoals bijvoorbeeld naar de sauna gaan, …
  • Beslissingen rond levensstijl, interesses en gewoontes: ook in deze aspecten willen mensen het gevoel krijgen dat ze gezond en gelukkig kunnen zijn.

Bewust bezig zijn met gezondheid draait dus niet louter om preventie, maar gaat breder en draait om hoe mensen zich kunnen optimaliseren, zich beter kunnen voelen.

En op dit positieve verhaal wil marketing graag inpikken, want meer en meer bedrijven stellen zich de vraag hoe ze mensen kunnen omtoveren tot de beste versie van zichzelf. Ze willen gaan voor healthusiasm, het enthousiasme om mensen gezonder te maken.

Transformatie

Er is volop een digitale transformatie aan de gang, de vraag die zich daarbovenop stelt is, moeten alle bedrijven bezig zijn met het gezonder maken van hun klanten? Het antwoord is geen eenvoudige ja, er is wat meer nuance nodig. Maar het is een feit dat elk bedrijf moet inspelen op de self actualisation needs, de nood tot zelfontplooiing, van mensen.

Er zijn 3 grote transformationele noden bij klanten:

  • Ecologie, duurzaamheid en de planeet
  • Samenleving
  • Gezondheid

Het is belangrijk om als bedrijf te kijken op welke van die 3 elementen je zou kunnen inspelen.

De transformationele behoefte rond gezondheid bijvoorbeeld kan zeer breed geïnterpreteerd worden, want een bedrijf dat goed doet voor de gezondheid van de planeet is bezig met de gezondheid van de maatschappij en dus ook met de gezondheid van het individu. Gezondheid overlapt dus perfect met zorg dragen voor de planeet.

Een van de waarden van JustBite is dan ook om bij te dragen aan een gezonde samenleving. Gezonde snacks zijn 1 middel om het individu gezonder te maken en zo ook de maatschappij in z’n geheel. Onze voedingskeuzes hebben ook een heel grote impact op de planeet. Bewust nadenken over voeding kan dus een grote impact hebben op het grotere geheel.

Gezond snacken zet dus in op de 3 grote noden: de planeet, de maatschappij én het individu.

Zelfontplooiing overheen de generaties

Iedereen wil self actualisation, mensen willen gezonder en gelukkiger zijn, maar elke generatie zit in een andere fase van het leven en zal dus andere aspiraties hebben. 

Als je ouder bent bijvoorbeeld, wil je vooral nog kunnen genieten. Zit je in een sterk groeiende carrière met een jong gezin, zal je vooral energie willen hebben om de beste versie van jezelf te kunnen zijn.

De jongeren, Gen Z, zijn veel meer op een natuurlijke manier bezig met hun gezondheid, het maak deel uit van hun levensstijl omdat ze zo zijn opgevoed. De oudere generaties moeten veel meer bewust stappen zetten voor hun gezondheid.

We zitten momenteel wel in een gigantische versnelling die niet meer te stoppen is, ook mede door Covid-19. Mensen gaven al langer aan iets te willen doen aan hun gezondheid en nu is hét uitgelezen moment. En ook bedrijven zetten meer dan ooit in op gezondheid en kijken hoe ze hun klanten kunnen transformeren op gebied van gezondheid door hen die beleving en diensten aan te bieden die hen beter doen voelen.

Werknemers zijn ook klanten

Klanten zijn ook vooral werknemers. We spenderen veel tijd aan het werk en bedrijven hebben als werkgever een belangrijke rol te spelen in de gezondheid van werknemers.

Bedrijven kunnen hierin een interne en externe rol spelen.

De interne rol draait momenteel nog vooral om de aloude preventie op het werk. Bedrijven faciliteren inzake gezondheid met een degelijke stoel, een computerscherm dat op de juiste hoogte staat, … zodat werknemers geen fysieke klachten krijgen. Meer en meer beginnen bedrijven voorzichtig ook wat wellbeing activiteiten aan te bieden. Er is echter nog een spanningsveld in deze interne rol omdat bedrijven nog niet zover willen gaan dat ze zorgen voor de gezondheid van hun werknemers en blijven hangen in het louter faciliteren.

Er is gelukkig wel een shift aan de gang omdat we van de bedrijven waar we gaan werken, dezelfde verwachtingen hebben als we hebben als consument. Namelijk dat we services en producten aangeboden krijgen die goed zijn voor onze gezondheid.

We verwachten meer en meer van ons bedrijf dat die verwachtingen worden ingevuld, zodat we ons beter gaan voelen en de beste versie van onszelf kunnen worden.

De externe rol van bedrijven bestaat er in om werknemers zoveel mogelijk meerwaarde te laten bieden aan hun klanten. Zorg dat je werknemers zo het gevoel krijgen dat ze effectief iets betekenen, geef hen terug voeling met het doel van het bedrijf. Want gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten. Het zijn de mensen achter het bedrijf die het verschil maken.

JustBite heeft niet voor niets als vierde waarde ‘Medewerkers eerst’! We helpen bedrijven in te zetten op gelukkige werknemers om zo echt het verschil te kunnen maken. Met gezonde snacks en gezonde informatie kan je als bedrijf echt het verschil maken op de 3 aspecten van gezondheid, maatschappij en de planeet.

Conclusie

Het is belangrijk om na te denken in welke mate gezondheid past binnen het DNA van je  bedrijf en hiervoor moet je als bedrijf nadenken op 3 niveaus: 

  • De noden van je klanten 
  • De verwachtingen van je klanten
  • Het gezondheidsaspect: wat zijn de aspiraties van mensen, wat willen ze bereiken?

De noden, verwachtingen en de aspiraties samen gaan verder dan louter de touch points van de klant met jouw bedrijf, verder dan een goede customer service of een aangename website. Je moet je de vraag stellen wat de meerwaarde is die jij als bedrijf brengt aan het leven van je klanten, of je die aspiraties kan gaan invullen, op een kleine of een hele grote consistente manier.

Links

Zin in gezondere snacks?

Als relatiegeschenk

Voor mezelf & familie

×