Leestijd: 4 min.

Lindsay De Donder van Happy Humans

In deze aflevering hebben we Lindsay De Donder te gast. Lindsay is co-creator bij Happy Humans en heeft 10 jaar ervaring in de HR wereld, steeds met focus op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Een logisch verlengde in wat ze bij Happy Humans doet, het versterken van werkgeluk in Vlaanderen.

Wat betekent werkgeluk?

"Werkgeluk verschilt niet zo hard van wat gelukkig zijn betekent op zich. Het is een persoonlijk gevoel van energie en plezier dat je als individu ervaart in het werk. Het is dus iets wat verschillend is van persoon tot persoon. Mensen die gelukkig zijn op het werk zijn doorgaans véél productiever, minder vaak afwezig en hebben gewoon een positieve invloed op de organisatie."  

Werkgeluk versterken doen we zo

"De missie van Happy Humans bestaat er in om het werkgeluk te versterken en er voor te zorgen dat zowel werkgever als werknemer zich gelukkig voelen op het werk. De ervaring leert dat beide hier veelal een andere kijk op hebben, elk vanuit een eigen invalshoek. Dat is boeiend, zegt Lindsay.

Om het gedeeld werkgeluk te versterken gaat Happy Humans in gesprek met zowel de werkgever als de werknemers. Hieruit volgen boeiende gesprekken die blind spots blootleggen, die in vele gevallen snel weggewerkt kunnen worden.

Het resultaat van alle gesprekken bundelen we in een actieplan dat past binnen de strategie van het bedrijf.

6,6 op 10... als het gaat over tevredenheid op het werk

Het is duidelijk dat werk een belangrijk aandeel heeft in onze algemene levenstevredenheid. Uit het nationale geluksonderzoek -uitgevoerd door professor Lieven Annemans (UGent), ondersteund door NN- blijkt dat werknemers in België amper een 6,6 op 10 geven als het gaat over tevredenheid op het werk.

"Een te laag cijfer als je het ons vraagt waarvan de gevolgen vaak onderschat worden; een lage werknemerstevredenheid zorgt voor meer ziekteverzuim, minder productiviteit en heeft gewoon een uiterst negatieve invloed op de organisatie", zegt Lindsay.

"Aan de basis ligt het werkgeluk van de werkgever, waar we eveneens hard op inzetten. Sta je als werkgever gelukkig en sterk in het leven, dan straalt dit ook op een positieve manier door naar de werknemers."

Corona en tips voor de fysieke heropstart

We moeten niemand vertellen dat de Corona periode niet gemakkelijk was. We mochten het aan de lijve ondervinden en vroeger Lindsay hoe zij die periode vanuit Happy Humans hebben beleefd. 

"Het is voor zowel de werkgever als de werknemer bijzonder moeilijk. De werkgevers hebben de uitdaging om het welbevinden van hun medewerkers op pijl te houden, laat staan er aan te werken. En bij medewerkers heerst een bijzonder grote onzekerheid." 

Lindsay adviseert om hier open over te communiceren in 1 op 1 gesprekken -al dan niet nog in digitale vorm- en dit op regelmatige basis. Ze adviseert de werkgevers om de medewerkers op een pro-actieve manier te bevragen (hoe heb je de afgelopen periode beleefd, waar zit je mee, welke vragen heb je,...) om zo de onzekerheid weg te nemen. 

Wellbeing & gezondheid op de werkvloer

Elke crisis biedt ook kansen! We zijn de afgelopen periode massaal aan het sporten gegaan en hebben nog meer oog gekregen voor het belang van gezonde voeding. Een fenomeen zich nog verder doorzet naar de werkplek, merken ze bij Happy Humans. 

"Terwijl het voordien niet altijd als belangrijk werd aanschouwd, merken we nu dat bedrijven nog meer gaan inzetten op de gezonde pauzes, op gezondheid... als extra ondersteuning voor de werknemers."

Stimuleren van pauzes

Gezond en bewust pauzeren krijgt stilaan meer en meer intrede op de werkvloer. Het zorgt voor meer productiviteit, voor verbondenheid tussen werknemers... al merken we dat bepaalde bedrijven hier nog steeds kritisch tegenover staan en dit eerder zien als een tijdsverdrijf waarin niet gewerkt wordt. 

Dat merken ze ook bij Happy Humans. "Veelal zijn we de zoveelste die komen verkondigen dat gezond en bewust pauzeren belangrijk is, maar na het begeleidingstraject krijgen we vaak héél positieve feedback. Net omdat die pauzemomenten echt het verschil maken. 

Een laatste tip!

Lindsay: "Zet als werkgever een stap achteruit, denk na over wat je zelf gelukkig maakt en wat kan je doen om dat werkgeluk verder te gaan versterken!"

We wensen alle ondernemers, managers véél succes met de (fysieke) heropstart van hun bedrijf!

Links

Zin in gezondere snacks?

Als relatiegeschenk

Voor mezelf & familie

×